LV Class List

ZPHS Thangadapally

05-12-2022
About Subhash chandra bose
Choutuppal

ZPHS (G) Yadagiripally

05-12-2022
Sarojini Naidu
Yadagirigutta

ZPHS Masaipet

05-12-2022
Health is wealth
Yadagirigutta

ZPHS Jalalpur

05-12-2022
Sardar Vallabhbhai Patel
Bramaram

ZPHS Gujja

05-12-2022
Health and hygiene
Narayanapur

ZPHS Hanmapur

05-12-2022
Environmental values
Bhongir

ZPHS Mugpal

05-12-2022
Motivation class
Mugpal

ZPHS Puttapaka

04-12-2022
About How to remove staze fear
Narayanapur

ZPHS Bujilapuram

04-12-2022
Lalbahadueshastri
Mothkur

ZPHS Suddala

04-12-2022
Kaloji Narayanarao
Gundala

S.V ZPHS Valigonda

04-12-2022
Human Values
Valigonda

ZPHS Podichedu

03-12-2022
Avoid plastic
Motakondur

ZPHS Alair

03-12-2022
Sardarvallabhaipatel
Alair

GHS BM Bhongir

03-12-2022
How to improve leader ship quelityes
Bhongir

ZPHS Podichedu

03-12-2022
Avoid plastic skit
Motakondur

ZPHS Malkapur

03-12-2022
Biography of Sardar VallaBhai Patel
Choutuppal

ZPHS Gokaram

03-12-2022
Biography of Mahatma Gandhi
Valigonda

CRBR Zphs duppally

03-12-2022
Biography of Subash Chandra Bose
Valigonda

ZPHS Chada

03-12-2022
Personal Values
Motakondur

ZPHS Hanmapur

03-12-2022
Biography of Swami Vivekananda
Bhongir