LV Class List

ZPHS Ramlingam pally

31-08-2019
Eco Friendly Ganesh
Bramaram

ZPHS Jagathpally

31-08-2019
Eco Friendly Ganesh
Wanaparthy

ZPHS Peddakarpamula

31-08-2019
Eco Friendly Ganesh
Wanaparthy

KGBV Peddamandadi

31-08-2019
Eco Friendly Ganesh
Wanaparthy

GOVT Junior college

31-08-2019
Eco Friendly Ganesh
Madgul

ZPHS Haveli ghanpur

31-08-2019
Eco Friendly Ganesh
Haveli ghanapur

ZPHS Kurthiwada

31-08-2019
Eco Friendly Ganesh
Haveli ghanapur

ZPHS Adugula

31-08-2019
మహాత్మాగాంధీ జీవిత చరిత్ర
Madgul

ZPHS Irvin

31-08-2019
Professor Jayashankar life history
Madgul

ZPHS Aurpally

31-08-2019
Social movements
Madgul

ZPHS Nagilla

31-08-2019
Eco Friendly Ganesh
Madgul

ZPHS Dathaipally

31-08-2019
Eco Friendly Ganesh
Mthurkapally

ZPHS Gandhamalla

31-08-2019
Eco Friendly Ganesh
Mthurkapally

ZPHS Thurkapally

31-08-2019
Eco Friendly Ganesh
Mthurkapally

ZPHS (G) Ramareddy

31-08-2019
Eco Friendly Ganesh
Ramareddy

ZPHS Gidda

31-08-2019
Eco Friendly Ganesh
Ramareddy

ZPHS Reddypet thanda

31-08-2019
Eco Friendly Ganesh
Ramareddy

ZPHS Maddikunta

31-08-2019
Eco Friendly Ganesh
Ramareddy

ZPHS (B) Ramareddy

31-08-2019
Eco Friendly Ganesh
Ramareddy

ZPHS Posanipet

31-08-2019
Eco Friendly Ganesh
Ramareddy