LV Class List

ZPHS Adugula

07-09-2019
MAHATMA GANDHI
Madgul

ZPHS Redlarepaka

07-09-2019
Sardar Vallabhbhai Patel
Valigonda

ZPHS Kolukulapally

07-09-2019
S.Jaipalreddy Ex. Central Minister
Madgul

ZPHS Anantharam

07-09-2019
Panchathanthra stories & swachabharath
Bhongir

ZPHS Naginenipally

07-09-2019
Swatcha
Bramaram

ZPHS Gundala

07-09-2019
HINDHI BASHA DINOTSAVAM
Gundala

CRBR ZPHS Duppally

07-09-2019
Dr. BR Ambedkar Biography
Valigonda

ZPHS Gokaram

07-09-2019
Hindi divas
Valigonda

TSMS Shankarampet-r

07-09-2019
Dr.A.P.J.Abdul kalam
Shankarampet

ZPHS Venkiryala

07-09-2019
Swami Vivekananda
Bibinagar

ZPHS (G) Bibipet

06-09-2019
Motivation Class and yoga
Domakonda

ZPHS (B) Ramareddy

06-09-2019
HARITHA HARAM and RALLY
Ramareddy

ZPHS Aurpally

06-09-2019
Essay , drawing
Madgul

ZPHS Arkapally

06-09-2019
Haritha dinosthaham essay writing
Madgul

ZHPS Agraharam(shanthinagar)

06-09-2019
Harithaharam clean and green
Kodad

ZPHS Amenabad

06-09-2019
Harithaharam
Kodad

ZPHS Aurpally

06-09-2019
Haritha dinosthaham essay writing
Madgul

ZPHS (G) Bibipet

05-09-2019
Sarvepalli Radhakrishnan
Domakonda

ZPHS Gidda

05-09-2019
Sarvepalli Radhakrishnan
Ramareddy

ZPHS (B) Ramareddy

05-09-2019
Sarvepalli Radhakrishnan
Ramareddy